Kırgızistan Covid-19 Vize Seyehatleri

Kırgızistan Covid-19 Vize Seyehatleri

Kırgızistan Covid-19 Vize Seyehatleri

İlgi: 01.05.2022 tarih ve DIG-28163 sayılı bülten yayını,

Kırgızistan Otoritesi tarafından alınan karara göre, 01 Mayıs tarihi itibari ile Covid-19 tedbirleri gereği yapılan tüm uygulamalar kaldırılmıştır.

Covid-19 sebebi ile yayımlanan tüm notamlar Otorite tarafından uygulamadan kaldırılmıştır.

Zorunlu kılınan AŞI SERTİFİKASI İBRAZI/ PCR/ANTİJEN TEST İBRAZ PROSEDÜRLERİ İPTAL EDİLMİŞTİR.