Şehir Nedir? Ne Anlama Gelir?

Şehir; yerleşimi olan, nüfusu 10.000'den fazla, nüfusun tarımdan çok ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe çalıştığı, sınırları belirlenmiş yerleşim birimleridir. Bugün şehir turizmini anlayabilmek için öncelikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan post modern şehirleri anlamak gerekir. Şehirler insanlık tarihi kadar eski değil hatta dünya tarihine ölçeklendiğinde henüz çok yeni bile sayılabilirler. Önceden göçebe hayat süren insanlar tarım devrimi ile birlikte yerleşik hayata geçtiler. Yerleşik hayatın getirdiği gereksinimlerden olan yardımlaşma ve iş bölümü ihtiyacı zamanla ortaya ilk şehirleri çıkarmıştır. İlk şehirlerin ardından tarihsel süreç içerisinde yeni ihtiyaçları karşılayan yeni şehirler birer birer ortaya çıkmıştır. 

Kısa ve güzel bir şehir kaçamağı için hayalindeki şehre uçmak ister misin?

Şehirlerin Doğuşu

Kayıtlı verilere göre ilk olarak, verimli toprak ve uygun arazi şartlarının olduğu alanlar yerleşim yeri olarak seçilmiş ve bu şekilde önce köyler kurulmuştur. İlerleyen zaman ile birlikte ürün takası yapılan köyler büyüyerek ticari merkezlere ve sonrasında şehirlere dönüşmüşlerdir. Şehirler özellikle Orta Çağ’da ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerler olmuşlardır. Orta Çağa ait birçok eşsiz sanat eseri yine bu ticarete bağlı şehirleşme döneminde ortaya çıkmıştır. Ancak şehirleşme konusunda asıl ve en önemli dönüm noktası sayılabilecek gelişme ise tahmin edebileceğiniz gibi İngiltere’deki Sanayi Devrimi'nin ardından başlar. Sanayi devrimi sonrasında birçok Avrupa şehri yoğun şekilde göçe uğrayarak hızla büyür.

Orta Çağ’da savunma amaçlı olarak surların içine alınan şehirlerin, Sanayi Devrimiyle birlikte kırsal kesimden aldığı göçlere bağlı olarak nüfusları hızla arttı. Fonksiyonel olarak da  bambaşka konsepte ulaşan şehirler gelişen teknoloji ile bugünkü görkemli hallerine ulaştı.

Tarihteki ilk yerleşim yeri Göbeklitepe'ye uçmak ister misin?

Şehirlerin Tarihi

Şehirlerin tarihi yaklaşık olarak 5.000 ile 6.000 yıl kadar önceye dayanır. Görece uzun geçmişleri olmasına rağmen, 19. yüzyıl başına kadar şehirlerin gelişimi yavaş olmuştur. Sanayileşme süreciyle ise hızlı şekilde büyüyen şehirler metropollere, küçük yerleşim yerleri ise şehirlere dönüşmüştür. İlk insan topluluklarının yerleşik hayata geçmeleriyle beraber ortaya çıkan ilk tarım toplulukları yalnızca birkaç yüz kişilik köylerde yaşıyordu. Bugünkü modern şehirlerin atası sayılacak, tarihin ilk şehir ve medeniyetleri ise günümüzde Türkiye'nin Güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, İndus, Nil ve Sarıırmak Vadisi’nde bereketli hilal denen ve verimli tarım arazilerinin olduğu Mezopotamya'da ve her biri binlerce kişiyi barındıracak şekilde kuruldu. Tarihteki ilk şehirlerin buralarda kurulması ise tabii ki tesadüf değil. Tek gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu ilk şehir yerleşimlerinin hemen hemen hepsi, ılıman iklimi olan coğrafyalarda, su kaynakları açısından zengin ve tarım arazilerinin verimli olduğu yerlerde kurulmuştu. Tarımın gelişmesi ve üretimin artması, zamanla şehirler arasında ticari bağları ve faaliyetleri doğurdu. Şehirlerin gitgide büyümesi ise sonuç olarak ortaya savunma ve yönetim gibi ihtiyaçları çıkardı. Böylece şehirler, yönetici sınıfı ve askerî gücü olan yerleşimlere, zamanla derebeyliklere ve imparatorluklara döndü.

İstediğin şehir için uçak bileti ara

New York city