Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınızı bilgilendirmek isteriz.

KVK Kanunu kapsamınca Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KVKK hükümlerine göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir.

Mutol Turizm Acent. İnş. Sey. Org. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri aldığını tarafınıza bildiririz.

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile tarafınız arasında kurulmuş olan uçak bileti alım satımı ilişkisi çerçevesinde; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, www.ucuzucuyorum.com internet sitesini ve mobil uygulamayı ziyaretleriniz sırasında ve çağrı merkezi hattı üzerinden, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek KVK Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla,

 • duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan ticari ilişkimiz dahilinde;
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (kısaca KVKK) ve Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerin öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, seyahat rezervasyonları ve bilet satışı işlemlerinin yürütülmesi, rezervasyon ve satış yönetimi için üyelik oluşturulması,  seyahate ilişkin hatırlatıcı ve bilgilendirici metinlerin iletilmesi, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, ödeme güvenliğinin sağlanması amacı ile dijital ödeme çözüm şirketleri ile işbirliği yapılması, fatura, iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi; müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılabilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, uçak bileti işlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin yapılması, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep ettiğiniz Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili, bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; elektronik kanallar üzerinden Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, yetkili otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra iletişim izni vermeniz durumunda tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetleri hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi için işlenebilmektedir.

 

Yukarıda saydığımız amaçlar kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle işlenen kişisel verileriniz şunlardır:

 

Kimlik Verisi, Pasaport ve Vize Bilgileri

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, uyruk, pasaport numarası, pasaport geçerlilik süresi, pasaportun verildiği ülke, vize bilgileri

İletişim Verisi

Cep telefon numarası, ev telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, işyeri adresi

 

Finansal Bilgiler

 

 

Banka/Kredi kartı numarası, Banka/Kredi kartı son kullanma tarihi, Banka/Kredi kartı güvenlik kodu, , işyeri ismi/unvanı, işyeri vergi dairesi ve numarası

Müşteri Bilet Bilgileri

Çağrı merkezi kayıtları, seyahat bilgisi(Tek Gidiş/ Gidiş-Dönüş, Kalkış Noktası, Varış Noktası, Gidiş Tarihi, Dönüş Tarihi, Koltuk Numarası), PNR numarası, iade, rezervasyon, değişiklik, iptal işlem bilgileri, bilet numarası, sigorta bilgisi

İşlem Güvenliği Bilgileri

 

IP Bilgisi, İnternet sitesi giriş çıkış bilgisi, şifre ve parola bilgisi, kullanıcı trafiği bilgisi

Pazarlama Bilgileri

Çerez kayıtları, anket kayıtları, alışveriş geçmişi bilgileri, yorumlar ve değerlendirmeler

Sağlık Bilgileri

HES Kodu

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz, KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek, seyahat bilgileri, bilet fiyatları gibi bilgileri sorgulayabilmek amacıyla ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için havayolu ve uçak bileti dağıtım sistemlerine veri aktarımı yapılmaktadır. Yurt dışı için bilet arıyorsanız veya yurt dışı menşeli havayolu firması ile seyahat edecekseniz, hizmet gereklerimizi yerine getirebilmemiz için açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz yurt dışı havayolu firmalarına aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı olarak işbirliği yaptığımız iş ortakları, kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, müşteri ve potansiyel müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere çalışanlar, grup şirketleri, tedarikçiler, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteler ve diğer hava yolu şirketleriyle, satış sürecinde sigorta hizmeti alınması durumunda ilgili sigorta şirketleriyle, şirket denetim ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirket ortaklarıyla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişilerin, veri koruma ve gizlilik politikalarından ve üçüncü kişilerin sorumluluğundaki ihlallerden Şirket sorumlu değildir.

GÜVENLİK

Şirket, kişisel verilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermekte ve gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır. Uçak bileti almak için tarafımıza kişisel verilerinizi gönderdiğiniz formlar, iletme esnasında şifrelenerek SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, elimize ulaştıktan sonra da bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. SSL’den faydalanabilmek için tarayıcınızın SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinizin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir. 

Ucuzucuyorum.com’a üye olacak müşterilerimizden, üyelik esnasında bir kullanıcı adı ve parola belirlemeleri talep edilir. Müşterinin belirleyeceği “parola” sadece müşteri tarafından bilinir. Parolanın seçimi ve korunması müşterinin sorumluluğundadır. Şirket, parolanın kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

Ucuzucuyorum.com sitesine ucuz uçak bileti almak için girmiş olduğunuz veriler, iş süreci ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanmaktadır. Kredi kartı ve banka kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.

KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK m.11 gereği kimliklerini ispat etmeleri kaydıyla, kişisel veri sahipleri;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir; eğer işleniyorsa veya işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep edebilir.
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilir.
 • Kişisel verilerinin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilir.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilir.
 • Kişisel verilerinin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilir.
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilir.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir.

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan “başvuru formu”nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 5.maddesinde şartlara uymak kaydıyla; yazılı ve imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapabilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından kimliğinizin teyit edilebilmesi ve böylece başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi ve aranmanız gibi) isteyebiliriz.

 

 

 • Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi;

 

 • KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere işbu Aydınlatma Metninde sayılan ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.