Bir Zamanlar Yugoslavya

90'lı yılların başları dünya haritalarında büyük çaplı bazı değişikliklere sahne oldu. Berlin Duvarı yıkılıp Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşerek şu anki Almanya'yı oluştururken , Çekoslovakya , Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrrıldı, Sovyetler Birliği ise dağılıp içinden çok sayıda farklı ülke çıkardı.

Balkanlardaki Yugoslavya da bu harita değişikliğinde yerini aldı ancak diğerleri gibi kolay olmadı. Yugoslavya kendi içinden 7 farklı ülke çıkardı ancak bu binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan kanlı bir süreç sonrasında gerçekleşti. Bu süreçte en acı olay ise şüphesiz ki Srebrenitsa katliamıydı.

Tüm hikayeyi bilmeden Yugoslavya'nın tarihini yorumlamak biraz zor. Balkanlar , başka bir deyişle Rumeli , aynı Ortadoğu gibi tarih boyunca çalkantılı ve çekişmelere sahne olmuş bir bölge. Bu çekişmeler yakın tarihe kadar uzanmış durumda ve bölge belki de ilk kez son yıllarda bir nebze huzurlu.

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Avusturya-Macaristan imparatorluğunun çöküşünden sonra, galip taraf olan itilaf devletleri altı etnik gruptan oluşan yeni bir ülke kurdular: Yugoslavya. Yetmiş yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, bu parça parça ulus dağıldı ve yeni bağımsız devletler arasında savaş patlak verdi.

 

 

Yugoslavya'nın Düşüşü

Yugoslavya başkanı Josip Broz Tito, 1943'teki kuruluşundan 1980'deki ölümüne kadar ülkeyi bir arada tutmayı başardı. II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin önde gelen bir müttefiki olan Yugoslavya, SSCB'nin artan ekonomisine ve içişlerine hükmetme arzusuna içerlemeye başladı. 

Tito, Sovyetler Birliği'ni devirdi ve sonuç olarak, daha önce güçlü bir ortaklıktan Stalin tarafından "aforoz edildi". Bu çatışmanın ardından Yugoslavya uydu bir Sovyet ulusu oldu. Sovyet ablukaları ve yaptırımları kurulduğunda, Yugoslavya teknik olarak komünist bir ülke olmasına rağmen, ticaret yapmak için Batı Avrupa hükümetleriyle yaratıcı ve diplomatik ilişkiler geliştirdi. Stalin'in ölümünden sonra SSCB ile Yugoslavya arasındaki ilişkiler düzeldi.

1980'de Tito'nun ölümü üzerine, Yugoslavya'da giderek daha fazla milliyetçi olan hizipler, Sovyet kontrolüyle bir kez daha tedirgin oldu ve tam özerklik talep etti. O oldu SSCB sonbahar Federal Yugoslavya Cumhuriyeti, Slovenya, Makedonya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek: nihayet etnik kökene göre beş eyalette içine Yugoslavya'nın yapboz krallığını kırdı 1991 yılında genel-in -ve komünizm. Eski Yugoslavya'nın yeni ülkelerinde savaşlar ve "etnik temizlik" nedeniyle tahminen 250.000 kişi öldü.​

 

 

Yugoslavya'dan Geriye Kalanlar

Uzun süren iç savaşın ardından Yugoslavya bölündü , savaş suçluları Lahey'de yargılandı ve mahkum oldu. İşte Yugoslavya'dan geriye kalanlar:

 

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

Dağılmasından sonra Yugoslavya'dan geriye kalanlar, başlangıçta Yugoslavya Federal Cumhuriyeti olarak anıldı. Bu cumhuriyet Sırbistan ve Karadağ'dan oluşuyordu.

 

Sırbistan:

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin haydut devleti 1992'de Birleşmiş Milletler'den sürgün edilmiş olmasına rağmen, Sırbistan ve Karadağ, eski Sırbistan cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç'in tutuklanmasının ardından 2001 yılında dünya sahnesinde yeniden tanınmaya başladı. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti feshedildi ve yeniden markalaştırıldı.

2003 yılında ülke, Sırbistan ve Karadağ adı verilen iki cumhuriyetten oluşan gevşek bir federasyon olarak yeniden yapılandırıldı. Bu ulusa Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği adı verildi, ancak tartışmaya dahil olan başka bir devlet vardı.

Eski Sırp eyaleti Kosova, Sırbistan'ın hemen güneyinde yer alıyor. Kosova'daki etnik Arnavutlar ile Sırbistan'dan gelen etnik Sırplar arasında geçmişte yaşanan çatışmalar, dikkatleri küresel ölçekte %80'i Arnavut olan eyalete çekmişti. Uzun yıllar süren mücadelenin ardından Kosova , Şubat 2008'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti . Karadağ'ın aksine, başta Sırbistan ve Rusya olmak üzere dünyanın bütün ülkeleri Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmemiştir.

Belgrad Uçak Bileti ARA

 

 

Karadağ:

Karadağ ve Sırbistan, Haziran 2006'da Karadağ'ın bağımsızlığı için yapılan referanduma yanıt olarak iki ayrı ülkeye ayrıldı. Karadağ'ın bağımsız bir ülke olarak kurulması, karayla çevrili Sırbistan'ın Adriyatik Denizi'ne erişimini kaybetmesine neden oldu.

Karadağ Uçak Bileti ARA

 

 

Slovenya:

Bir zamanlar Yugoslavya'nın en homojen ve müreffeh bölgesi olan Slovenya, bu çok uluslu krallıktan ilk ayrılan ülke oldu. Bu ülkenin artık kendi dili ve başkenti Ljubljana (aynı zamanda bir primat şehri) var. Slovenya çoğunlukla Roma Katoliğidir ve zorunlu bir eğitim sistemine sahiptir.

Slovenya, etnik tekdüzeliği nedeniyle Yugoslavya'nın çöküşünün yol açtığı kan dökülmesinin çoğundan kaçınmayı başardı. Büyük bir ulus olmayan bu bir zamanlar Yugoslavya cumhuriyeti, 2019 itibariyle yaklaşık 2,08 milyon nüfusa sahipti. Slovenya, 2004 baharında hem Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne hem de Avrupa Birliği'ne katıldı.

Ljubljana Uçak Bileti ARA

 

 

Makedonya:

Makedonya'nın şöhret iddiası, Yugoslavya'nın dağılmasından bile önce var olan Makedonya adının neden olduğu uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olan Yunanistan ile olan sert ilişkisidir. Coğrafi ve kültürel nedenlerle Yunanistan, adını Yunanistan'ın Makedon krallığından alan "Makedonya"nın sahiplenildiğini ve kullanılmaması gerektiğini düşünüyor. Yunanistan, antik Yunan bölgesinin bir dış bölge olarak kullanılmasına şiddetle karşı olduğu için, Makedonya "eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti" adı altında Birleşmiş Milletler'e kabul edildi.

2019'da Makedonya'da iki milyondan biraz fazla insan yaşıyordu: yaklaşık üçte ikisi Makedon ve %27'si Arnavut. Başkent Üsküp'tür ve başlıca ihracat ürünleri buğday, mısır, tütün, çelik ve demirdir.

Üsküp Uçak Bileti ARA

 

 

Hırvatistan:

Ocak 1998'de Hırvatistan, bir kısmı Sırpların kontrolü altında olan tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdi. Bu aynı zamanda iki yıllık Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonunun da sonu oldu. Hırvatistan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesi, Sırbistan'ın vazgeçmek istemeyerek savaş ilan etmesine neden oldu.

Hırvatistan, Adriyatik Denizi'nin en batı kısmı boyunca uzanan geniş kıyı şeridine sahip, dört milyonu aşan bumerang şeklinde bir ülkedir. Bu Roma Katolik devletinin başkenti Zagreb'dir. 1995'te Hırvatistan, Bosna ve Sırbistan bir barış anlaşması imzaladı.

Dubrovnik Uçak Bileti ARA

dubrovnik uçak bileti

 

 

Bosna Hersek:

Dört milyon nüfuslu, neredeyse denize kıyısı olmayan "çatışma kazanı", Müslümanların, Sırpların ve Hırvatların eritildiği bir potadır. 1984 Kış Olimpiyatları Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılırken, ülke o günden sonra savaştan harap oldu. Dağlık bölge, küçük ülkenin gıda ve malzeme gibi ithalat için bağımlı olduğu Hırvatistan ve Sırbistan ile 1995 barış anlaşmasından bu yana altyapısını yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Saraybosna Uçak Bileti ARA

 

 

Bugün Balkanlar 

Balkanlar , dünyanın dinamik ve ilginç bir bölgesidir. Bir zamanlar hep birlikte Yugoslavya'yı oluşturan bölge ülkeleri, uzun ve sancılı bir süreç sonunda dağıldı. Bunlara son olaraksa Kosova katıldı. İçlerinde Slovenya ve Hırvatistan gibi AB'ye tam üye olanlar da var henüz kendini toparlamaya çalışanlar da.

Bu ülkeler Avrupa Birliği'nde tanınma ve üyelik kazanmaya çalıştıkça, jeopolitik mücadelenin ve değişimin odak noktası olmaya devam etmesi muhtemeldir. 

Seyahatseverler açısından bakılacak olursa eğer Yugoslavya dağlmış olmasaydı belki de Avrupa'da gezilebilecek en ilginç ve çok renkli ülkelerinden birisi olabilirdi. Ancak bugün bölge hala Türk gezginlerin en sık ziyaret ettiği yerlerden ve popülerliği her yıl daha da artıyor.

 

 

Balkanlar 'a Uçak Biletleri ucuzucuyorum.com 'da: Yugoslavya'ya daha doğrusu eski Yugoslavya'ya bugünün Slovenya , Sırbistan , Hırvatistan , Bosna-Hersek , Karadağ , Makedonya ve Kosova'sına en ekonomik uçak biletlerini web sitemizden ya da mobil uygulamamızdan kolayca bulup yerinizi ayırabilirsiniz.