Sudan Giriş Koşulları

Sudan Giriş Koşulları

Sudan Giriş Koşulları

İlgi: 15.03.2022 tarih ve DIG-26604 sayılı bülten yayını,

Sudan Otoritesinin yayınlamış olduğu en son notama göre Sudan'a seyahat etmek isteyen yolcular(Sudan vatandaşları dahil) aşağıdaki belgelerden herhangi birini sunmalıdırlar.

1-Aşı sertifikası

-2 doz (Johnson Johnson 1 doz)

-Son aşılanma tarihi ile Sudan'a varış tarihi arasındaki süre 14 günden az,8 aydan fazla olmamalıdır.

2-PCR Test

-Arap ve Afrika ülkelerinden gelenler Sudan'a varışta 72 saati aşmayacak şekilde,

-Diğer ülkelerden gelenler varışta 96 saati geçmeyecek şekilde PCR test sonucu sunmak zorundadırlar.

-Saat hesaplamalarında numune alınma tarih ve saati dikkate alınmalıdır.

-8 yaşından küçük çocuklar aşı veya test zorunluluğundan muaftırlar.